Image
Henny van der Most
Overheden ook lagere overheden als een waterschap hebben een verantwoordelijkheid voor hun ingezetenen. Armoedebeleid hoort hierbij. Vanwege de klimaatveranderingen krijgen de waterschappen in de komende jaren een steeds belangrijkere rol te vervullen. Deze zullen ze op een duurzame en verantwoorde manier moeten invullen, ook ten opzichte van de burgers met een lager inkomen.
Image
Peter van Dijck
De lasten voor het waterbeheer, de waterschapsbelasting, moeten eerlijk verdeeld worden naar vervuiling en draagkracht. En samen gaan we de zelfde richting.
Image
Marjolein Breed
Voor mensen die het financieel heel moeilijk hebben moet kwijtschelding van de zuiveringsheffing van Delfland weer mogelijk worden.
Image
Jordy de Haas
Armoede moet niet extra meebetalen aan klimaatmaatregelen.
Image
Fatima Pakhrou
Op water en brood met Delfland: Het waterschap zet je krap!’
Image
Henk Baars
We waren ten einde raad, niets kon het Waterschap Delfland overtuigen om de kwijtschelding voor mensen die het niet kunnen betalen weer in te voeren. Dan maar een partij oprichten, want de lasten voor het klimaat moeten eerlijk worden verdeeld.