“Waterschappen doen belangrijk werk” Waterschapspartij PUUR. pleit voor kwijtschelding van de waterschapsheffingen voor mensen die het financieel moeilijk hebben. De komende weken laten we een aantal van hen aan het

Share
“Persbericht”

Waterschapsverkiezingen 20 maart 2019 PUUR. wil armoedebeleid terug in waterschap Delfland De rol van waterschappen wordt de komende decennia groter en belangrijker. Het opvangen van de gevolgen van de klimaatverandering

Share
“Pas als je écht niets meer hebt, leer je waarderen”

Waterschapspartij PUUR. pleit voor kwijtschelding van de waterschapsheffingen voor mensen die het financieel moeilijk hebben. De komende weken laten we een aantal van hen aan het woord. Vandaag is dat

Share