De kerntaken van het waterschap staan altijd voorop

PUUR. wil waterveiligheid (de droge voeten), wateroverlast, waternatuur (o.a. kwaliteit drink- en zwemwater) en waterzuivering (rioolwater) voor nu en voor later. Hoogheemraadschap Delfland doet hier al lang heel veel goed werk. Dat moet zo blijven.

PUUR. vindt dat Delfland de inwoners goed moet informeren en naar hen moet luisteren.

Voor een schoon, transparant, duurzaam en solidair Delfland

Meest recent Nieuws & Blog